Producenci
Wersje językowe
Regulamin
Regulamin Sklepu internetowego faceon.pl
§1 Informacje ogólne

Sklep internetowy Face-it jest dostępny pod adresem faceon.pl (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sklep”) jest własnością
String King Gabriel Bania, ul. Jana Kantego Federowicza 5/129, 30-392 Krakow (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sprzedawca”).
 

Sklep internetowy faceon.pl pozwala na dokonanie zakupu prezentowanych produktów. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć pod wskazany w zamówieniu adres pełnowartościowy produkt zgodny z opisem zamieszczonym na stronie. Ceny podane w sklepie internetowym face-it.com.pl są cenami brutto i nie uwzględniającymi ceny przesyłki.
Strona sklepu dostepna jest całodobowo, wysyłki i wydanie zamówieomych towarów odbywa się  w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze.
Kontakt do sklepu :
Tel: +48 53 62 62 063
E-mail: gabriel.bania@stringking.net

 

§2 Zasady składania zamówień i płatności

Proces składania zamówień: Wybór produktu oraz umieszczenie produktu w koszyku;
Wybór metody dostawy oraz płatności.
Złożenie zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam”
Przekierowanie Klienta do sekcji zakładania konta. Możliwy zakup poprzez zarejestrowanie się w sklepie lub kontynuowanie zakupów bez rejestracji
Wypełnienie formularza zamówienia podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury i wysyłki i zaakceptowanie Regulamin sklepu,
Dokonanie płatności
Po dokonaniu płatności podsumowanie zamówienia zostanie wyświetlone w Sklepie i wysłane na podany adres e-mail
W przypadku przypuszczenia przez pracowników sklepu podania błędnych lub niewłaściwych danych Sklep może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu poprawienia danych.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 
§3 Rozliczenia oraz dostawy

Po pozytywnej autoryzacji płatności za zamówienie sklep zobowiązany jest do wysyłki zamówienia pod wskazany w zamówieniu adres w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Potwierdzenie zamówienia zostaje przesłane na adres mailowy Klienta wskazany przy składaniu zamówienia.
Faktura pro forma dostarczana jest na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia. Akceptując postanowienia regulaminu zgadzają się Państwo na przekazywanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest w każdym przypadku, w którym w polu "Dane do faktury" zamówienia uzupełniony zostanie numer NIP.
W pozostałych przypadkach do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. Na Państwa życzenie, po wskazaniu tego w polu "Uwagi" zamówienia, do przesyłki
Czas dostawy przewidywany jest na 2 do 7 dni roboczych.  Koszt przesyłki brutto podawany jest przy zamówieniu w zależności od ilości zamawianych produktów.
 
§4 Reklamacje i zwroty
 
Zgodnie z Ustawą Klientowi przysługuje reklamacja wadliwego towaru z tytułu rękojmi.
Klient może odstąpić od Umowy w ustawowym terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia przysługuje tylko w przypadku oryginalnie zapakowanych produktów pozbawionych wad i znamion użytkowania.
Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać
-Dane Klienta (Imię, nazwisko, numer telefonu)
-Dane dotyczące zamówienia (numer zamówienia, przyczynę reklamacji,  datę zakupu, oraz datę kiedy wada została zauważona, zdjęcie wadliwego produktu)
-Informację o oczekiwanym rozwiązaniu reklamacji ( wymiana lub zwrot środków)
Reklamacje należy składać mailowo na adres biuro@face-it.pl lub korespondencyjnie na adres….. . Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz przesłanie informacji do Klienta odnośnie decyzji jaka została podjęta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wadliwy produkt wraz z dokumentem (np. kopia faktury, kopia paragonu) na adres FACEON, Dr Putka 5 lok 6, 34-100 Wadowice
Odstąpienie od Umowy.
W celu odstąpienia od Umowy:
Klient powinien przesłać formularz „Odstąpienie od Umowy” który znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty”
Wypełnione oświadczenie należy odesłać wraz z zapakowanym produktem na adres :
Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przy użyciu karty płatniczej Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 
 
§5 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest operator serwisu facon.pl : String King Gabriel Bania, ul. Jana Kantego Federowicza 5/129, 30-392 Krakow
Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
Klient sklepu internetowego faceon.pl dokonując zakupów wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę DANE FIRMY w celu realizacji złożonego zamówienia, Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim).
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prawach Użytkownika serwisu w związku z gromadzonymi przez Administratora danymi, można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” (https://coverone.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).

§6 Postanowienia końcowe
W pozostałych sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa a kwestie sporne rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl